Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.42, No.83-84, 1990