[Βιβλιοκριτική] Limber, T. Peter, Hellenika: history and heritage

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 167-168

Issue:
Pages:
167-168
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
T. Peter Limber, Hellenika: History and Heritage. Tarrytown, New York: Pilgrimage Publishing Corporation, 1989. Pp. xiv+ 230 (including 37 maps in color). Hardbound. $35.00 plus $2.75 for postage.