ΣΧΕΤΙΚΑ

Τι είναι;

Το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ) συλλέγει, τεκμηριώνει, διατηρεί και παρέχει πρόσβαση στις έγκριτες Ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Στόχος του ΕΚΤ είναι η συστηματική καταγραφή, η διατήρηση και η διεθνής ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού αποθέματος και η παροχή υπηρεσιών σε φορείς έρευνας, εκδότες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, στην πολιτεία αλλά και στο ευρύ κοινό.

Το Ευρετήριο ΑΚΕ είναι έργο συνεργασίας που εξελίσσεται και αναπτύσσεται με τη συμβολή και την ενεργό συμμετοχή των εκδοτών και της επιστημονικής κοινότητας της Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου ΕΠΣΕΤ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (www.epset.gr). Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται πλήρως με παρόμοιες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκών κρατών για την καταγραφή, ανάδειξη και διατήρηση των επιστημονικών εκδόσεων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.


Ποιο είναι το περιεχόμενό του;

Η πρώτη έκδοση (alpha version) του Ευρετηρίου ΑΚΕ (12/2014) περιλαμβάνει 87 επιστημονικά περιοδικά, τα οποία αναμένεται να έχουν αποδελτιωθεί και ψηφιοποιηθεί στο τέλος του 2015. Με την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης εκτιμάται ότι το Ευρετήριο θα περιλαμβάνει περισσότερα από 40.000 άρθρα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, ενώ παράλληλα θα δίνει ανοικτή πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πλήρους κειμένου (όπου αυτό είναι δυνατό).

Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα του Ευρετηρίου τέθηκαν κριτήρια αξιολόγησης των περιοδικών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, όπως η ύπαρξη διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των άρθρων, η σταθερή εκδοτική τους δράση και περιοδικότητα, η κάλυψη θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος στα γνωστικά πεδία των ΑΚΕ, η έκδοσή τους ως όργανα δημοσίευσης σημαντικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας.


Το περιεχόμενο του Ευρετηρίου αναμένεται στο μέλλον να εμπλουτισθεί με βιβλία (συλλογικούς τόμους, μονογραφίες).


Ποιες είναι οι λειτουργίες της πλατφόρμας;

Οι λειτουργίες της πλατφόρμας σχεδιάστηκαν με σκοπό να ενισχύσουν την προσβασιμότητα, την προβολή και την περαιτέρω αξιοποίηση του περιεχομένου.

Η πρώτη έκδοση του Ευρετηρίου ΑΚΕ εξυπηρετεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Αναζήτηση στο περιεχόμενο του ευρετηρίου με λέξη ή φράση κλειδί

  • Πλοήγηση με ποικίλους τρόπους όπως ανά θεματική κατηγορία, τίτλο περιοδικού, συγγραφέα, εκδότη κ.ά. σημεία πρόσβασης

  • Εφαρμογή συνδυαστικών φίλτρων αναζήτησης για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων (ανά περιοδικό, άρθρο, έτος, γλώσσα κειμένου, θεματικές κατηγορίες και συγγραφέα).

  • Προβολή των μεταδεδομένων στα περιοδικά και άρθρα

  • Πρόσβαση στη σελίδα του συγγραφέα που περιλαμβάνει τον κατάλογο των έργων του που υπάρχουν στο ευρετήριο.

  • Προβολή του πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου όπου αυτό διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση.

Το Ευρετήριο ΑΚΕ υποστηρίζεται πλήρως από την Υπηρεσία Νέφους «OpenABEKT», ένα σύγχρονο σύστημα οργάνωσης και διάθεσης περιεχομένου που αναπτύσσεται αποκλειστικά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.