[Βιβλιοκριτική] Lawall, Gilbert; Balme, Maurice, Athenaze: an introduction to Ancient Greek [Βιβλιοκριτική] Lawall, Gilbert; Balme, Maurice, Teacher's Handbook. Athenaze: an introduction to Ancient Greek

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 174-176

Issue:
Pages:
174-176
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Maurice Balme and Gilbert Lawall, ATHENAZE: An Introduction to Ancient Greek. Volume I. Revised Edition. Drawings by Catherine Balme. New York and Oxford: Oxford University Press. Pp. xvii+270. Paperbound. $12.95., Maurice Balme and Gilbert Lawall, Teacher's Handbook. ATHENAZE: An Introduction to Ancient Greek. Volume I, Revised Edition. New York and Oxford: Oxfors University Press, 1990. Pp. xii (unnumbered)+110. Paperbound. $8.95.