[Βιβλιοκριτική] Αντωνίου, Αθανάσιος Ι., Βραυρών

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 204-205

Issue:
Pages:
204-205
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αθαν. Ι. Αντωνίου, Βραυρών, Συμβολή στην Ιστορία του ιερού της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, Αθήναι 1990, σελ. 317, φωτ. 10, χάρται 4.