[Βιβλιοκριτική] Pausanias, Greciae descriptio

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 155-157

Issue:
Pages:
155-157
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Pausanias Greciae descriptio Vol. II Libri V-VIII, edidit Maria Helena Rocha-Pereira, B. G. Teubner Leipzig 1990, σελ. V/338.