Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.Κ, No.39-40, 1968