Πολίτη, Τζίνα

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Politē, Tzina
  • Politi, Jina