Ανδρικός λόγος / γυναικείος λόγος : μεταπολεμική πεζογραφία

Part of : Γράμμα : περιοδικό θεωρίας και κριτικής ; Vol.1, No.1, 1993, pages 7-14

Issue:
Pages:
7-14
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η εργασία αυτή, σε μια πρώτη μορφή, αποτέλεσε εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι: “Ανδρικός Λόγος / Γυναικείος Λόγος: Μεταπολεμική Πεζογραφία”, που οργάνωσε ως μέρος του Συμποσίου Μεταπολεμική Πεζογραφία, ο Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία