Φωνή και γραφή στο μυθιστόρημα του Α. Καρκαβίτσα Ο αρχαιολόγος

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.17, No.50-51, 1994, pages 47-52

Issue:
Pages:
47-52
Section Title:
Άρθρα
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αποτελεί μετάφραση από τα αγγλικά. Βλέπε: The Greek Novel AD 1-1985, ed R. Beaton (London 1988). σσ. 42-53. Η συγγραφέας ευχαριστεί την Φωτεινή Αποστόλου που βοήθησε στη μετάφραση.