Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΙΒ, 1948