Αγροτικά έθιμα δρυμού Μακεδονίας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΙΒ, 1948, pages 92-103

Issue:
Pages:
92-103
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
H περιγραφή των ανωτέρω αγροτικών εθίμων εγράφη επί τη βάσει ωρισμένων ερωτημάτων της διευθύνσεως.—Σ.τ.Δ.