Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΛΔ-ΛΕ, No.67-70, 1982