Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα

Vol.23, No.2, 1970