Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών

Vol.IV, No.2, 1971