[Βιβλιοκριτική] Harris, William V., Ancient literacy

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 161-164

Issue:
Pages:
161-164
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
William V. Harris, Ancient Literacy. Cambridge, Massachussetts and London, England: Harvard University Press, 1989. Pp. xv+383. 8 plates. Clothbound $ 35.00.