Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου


ISSN / eISSN: 1105-0446

Frequency:
Annual
Variant Titles:
Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Serials Numbering:
Τ. Α΄, (1924-1926)-
Publication, Distribution:
Αθήναι : Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή, 1924-
Notes:
Ετήσιο. 1994-, Ακανόνιστο. 1959-1989, Διετές. 1935-1958
Issues: Wait