Σύγχρονα θέματα


ISSN / eISSN: 1105-431X

Frequency:
Quarterly
Serials Numbering:
Περίοδος β΄, χρόνος 1ος, τεύχ. 1 (Μάιος 1978)-
Publication, Distribution:
Αθήνα : Σύγχρονα θέματα, 1978-
Notes:
Τριμηνιαίο, «Τριμηνιαία έκδοση επιστημονικού προβληματισμού και παιδείας.», Μερικά τεύχη είναι πολλαπλά
Issues: Wait