Αξιολογικά : εξαμηνιαία έκδοση θεωρίας και κριτικής


ISSN / eISSN: 1105-395X

Frequency:
Semiannual (twice a year)
Serials Numbering:
Τεύχ. 1 (Νοέμ. 1990)-
Publication, Distribution:
Αθήνα : Νήσος, 2006-
Notes:
Εξαμηνιαίο, Εξάντας, 1990-2004
Issues: Wait