Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας


ISSN / eISSN: 1108-3697

Frequency:
Semiannual (twice a year)
Serials Numbering:
Τεύχ. 1 (Φθινόπωρο 1998)-
Publication, Distribution:
Αθήνα : Σάκκουλας, 1998-
Notes:
Εξαμηνιαίο
Issues: Wait