Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης


ISSN / eISSN: 1105-8366

Frequency:
Semiannual (twice a year)
Serials Numbering:
Τεύχ. 1 (Ιαν. 1993)-
Publication, Distribution:
Αθήνα : Θεμέλιο, 1993-
Author:
Description:
Η Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης είναι ένα επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (έτος ίδρυσης: 1959), την ένωση των πολιτικών επιστημόνων στην Ελλάδα. Το περιοδικό επανιδρύθηκε το 1993, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου 1988 - 1992 για την ανανέωση της εκδοτικής προσπάθειας που είχε ξεκινήσει η εταιρεία με το παλαιότερο περιοδικό Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης (τέλη δεκαετίας του '70 - αρχές της δεκαετίας του '80). Εκδίδεται δύο φορές το χρόνο, διευθύνεται από γραμματεία σύνταξης στην οποία συμμετέχουν πολιτικοί επιστήμονες από έξη διαφορετικά πανεπιστημιακά τμήματα, και εποπτεύεται από συντακτική επιτροπή και επιστημονική επιτροπή. Η Επιθεώρηση δημοσιεύει θεωρητικά και εμπειρικά άρθρα όλων των ειδικοτήτων της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων, καθώς και σχετικές βιβλιοκριτικές. Τα άρθρα υποβάλλονται σε κρίση από ανώνυμους αξιολογητές, χωρίς να φαίνονται τα ονόματα των συγγραφέων. Το περιοδικό περιλαμβάνει επίσης στήλες παρουσίασης νέων διδακτορικών διατριβών και νέων εκδόσεων. Κατά διαστήματα εκδίδονται τεύχη με ειδικά αφιερώματα.
Issues: Wait