[Βιβλιοκριτική] Χαράλαμπος Μηναογλου, Ό 'Αναστάσιος Μιχαήλ ό Μακεδών και ό Λόγος περί Ελληνισμού

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.85, No.2, 2014, pages 399-405

Issue:
Pages:
399-405
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Χαράλαμπος Μηναογλου, Ό 'Αναστάσιος Μιχαήλ ό Μακεδών και ό Λόγος περί Ελληνισμού, Αθήνα 2014