[Βιβλιοκριτική] Miroslav Marcovich, Hippolytus Refutatio omnium haeresium, Patristische Texte und Studien Bd. 25

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΗ, No.75-76, 1986, pages 251-254
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
251-254
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Miroslav Marcovich, Hippolytus Refutatio omnium haeresium, Patristische Texte und Studien Bd. 25. W. de Gruyter. Berlin New York 1986. σελ. XVI /541, τιμή DM. 298.