[Βιβλιοκριτική] James E. Goering, The Letter of Ammon and Pachomian Monasticism.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΗ, No.75-76, 1986, pages 249-251
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
249-251
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
James E. Goering, The Letter of Ammon and Pachomian Monasticism, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1986, σελ. XI /307.