[Βιβλιοκριτική] 'Αγαπητού Τσοπανάκη, Νεοελληνική Γραμματική

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.46, No.91-92, 1994, pages 191-216
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
191-216
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Αγαπητού Τσοπανάκη, Νεοελληνική Γραμματική, Θεσσαλονίκη-'Αθήναι 1994, σελ. 828.