[Βιβλιοκριτική] 'Αθανασίου 'Αρβανίτη, Ή Κοπτική Εκκλησία

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΗ, No.35-36, 1966, pages 358
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
358
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Αθανασίου 'Αρβανίτη, Ή Κοπτική Εκκλησία, 'Αθήναι 1965, σχ. 8 Μ, σελ. 124.