[Βιβλιοκριτική] Νικολάου Γρ. Ζαχαροπούλου, Δωρόθεος Βουλησμάς, επί τη βάσει των ανεκδότων αυτού επιστολών

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.24, No.1, 1971, pages 201-203

Issue:
Pages:
201-203
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νικολάου Γρ. Ζαχαροπούλου, Δωρόθεος Βουλησμάς, επί τη βάσει των ανεκδότων αυτού επιστολών, Θεσσαλονίκη 1969. 8ο, σσ. 206 (Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)