[Βιβλιοκριτική] Λ. Πολίτης, Κατάλογος χειρογράφων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.43, No.1, 1993, pages 246-247

Issue:
Pages:
246-247
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Λ. Πολίτης, Κατάλογος χειρογράφων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιμέλεια - συμπληρώσεις Π. Σωτηρούδη, Α. Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, ['Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κεντρική Βιβλιοθήκη], Θεσσαλονίκη 1991, pp. κζ', 132, 32 tavv. f.t.