[Βιβλιοκριτική] Λ. Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος άρ. 1857-2500, με τή συνεργασία Μαρίας Λ. Πολίτη

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.43, No.2, 1993, pages 434-437

Issue:
Pages:
434-437
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
No abstract (available).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Λ. Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος άρ. 1857-2500, με τή συνεργασία Μαρίας Λ. Πολίτη [Πραγματείαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 54], 'Αθήναι, 'Ακαδημία 'Αθηνών, 1991, pp. με', 576.