[Βιβλιοκριτική] Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού επιστολές. Κριτική Εκδοση. Επιμέλεια Ι. Ε. Στεφανής και Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.44, No.2, 1994, pages 510-513

Issue:
Pages:
510-513
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού επιστολές. Κριτική Εκδοση. Επιμέλεια Ι. Ε. Στεφανής και Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη ['Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 'Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, Περίοδος Β'. Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας, Παράρτημα αριθμ. 1], Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 552, πίνακες 4.