[Βιβλιοκριτική] Πασχάλης Μ.Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες.

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.48, No.2, 1998, pages 398-404

Issue:
Pages:
398-404
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πασχάλης Μ.Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες. Μετάφραση (από τα αγγλικά) Στέλλας Νικολούδη. Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996, σελ. 654.