[Βιβλιοκριτική] Hans - Joachim Schulz. Sophia-Die byzantinische Liturgie (έν Quellen östlicher Theologie, εκδιδομένη υπό Julius Tyciak και Wilhelm Nyssen), τόμ. 5, 1964.

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΖ, No.1, 1966, pages 163-166

Issue:
Pages:
163-166
Section Title:
Κριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):