[Βιβλιοκριτική] Ι. Ν. Καζάζης, Λυρική ποίηση. Ο αρχαϊκός λυρισμός ως μουσική παιδεία, τ. Α': Εισαγωγή, Ανθολόγιο & Δοκίμιο, Επίμετρο

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.52, No.2, 2002, pages 373-382

Issue:
Pages:
373-382
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ι. Ν. Καζάζης, Λυρική ποίηση. Ο αρχαϊκός λυρισμός ως μουσική παιδεία, τ. Α': Εισαγωγή, Ανθολόγιο & Δοκίμιο, Επίμετρο, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2000, σελ. 254.