Ο Σολομών αγωνιστής : οι αγώνες γρίφων του βασιλιά Σολομώντα στην Παλαιά Διαθήκη και στην ελληνιστική ιστοριογραφία

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.54, No.2, 2004, pages 221-271

Issue:
Pages:
221-271
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):