[Βιβλιοκριτική] Θεανώ Σ. Τερκενλή, Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Ιωάννης Χοριανόπουλος (επιμέλεια). Ανθρωπογεωγραφία: άνθρωπος, κοινωνία και χώρος.

Part of : Γεωγραφίες ; No.15, 2009, pages GEO15_205-207

Issue:
Pages:
GEO15_205-207
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θεανώ Σ. Τερκενλή, Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Ιωάννης Χοριανόπουλος (επιμέλεια). Ανθρωπογεωγραφία: άνθρωπος, κοινωνία και χώρος. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2007