[Βιβλιοκριτική] Μαρίας Μαντουβάλου, Άγνωστος επιτάφιος εις Κωνσταντίνον Βαρδαλάχον ή Της ιδίας, Ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος και τα ανέκδοτα σχόλια του στον Γρηγόριο το Θεολόγο

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.26, No.1, 1973, pages 173-174

Issue:
Pages:
173-174
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μαρίας Μαντουβάλου, Άγνωστος επιτάφιος εις Κωνσταντίνον Βαρδαλάχον, Αθήναι 1970. σσ. 13. (Κείμενα και μελέται νεοελληνικής φιλολογίας, άρ. 69).Της ιδίας, Ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος και τα ανέκδοτα σχόλια του στον Γρηγόριο το Θεολόγο, Αθήναι 1971. σσ. 18. (Κείμενα καί μελέται νεοελληνικής φιλολογίας αρ. 75).