Απάντηση εις κριτικήν

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.21/22, 1974, pages 296-297

Issue:
Pages:
296-297
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αφορά το έργο «Πανταζής Τερλεξής, ’Εξωτερική Πολιτική καί ’Εθνικισμός στήν Τουρκία: Σύντομη 'Ιστορική ’Ανασκόπηση»
Electronic Resources: