Αντιθέσεις και εξωθεσμική συναίνεση στο νεοελληνικό κράτος : η συγκρότηση της κεντρικής εξουσίας και η στρατιωτική πολιτική κατά τη Βαυαροκρατία

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.91, 1996, pages 175-192

Issue:
Pages:
175-192
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: