Αστική γαιοπρόσοδος, τιμές γης και διαδικασίες ανάπτυξης του αστικού χώρου : Ι. Σημειώσεις στη θεωρία μέσα από την ελληνική εμπειρία

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.88, 1995, pages 33-59

Issue:
Pages:
33-59
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: