Μανουήλ Μοσχιώτης ή Μοσχέτης : βίος και έργο

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.24, 1994, pages 220-234

Issue:
Pages:
220-234
Parallel Title:
Manuil Moschiotis o Moschetis : la vita e l’ opera
Author:
Abstract:
Si danno notizie sulla vita di un erudito cretese poco noto della fine del XVI e degli inizi del XVII secolo, il quale trascorse gran parte della sua Anta a Padova e a Venezia, dove condusse i suoi studi, a Candia e infine, sul Monte Athos nel monastero della Grande Lavra, dove fu fatto monaco e morì nel 1630. La sua opera, come qui vienne proposta, si riferisce per gran parte alla filosofia e alla teologia (commenti a opere di Aristotele, testi contro gli Ebrei, testi di logica, insegnamenti cristiani, ecc.). Infine, vengono catalogati i manoscritti delle sue opere: sono tutti d’area orientale, tutti tranne uno: tutti, fuorché uno, sono codices unici delle opere del Moschiotis: tutti i manoscritti, eccetto uno, sono apografi di varie mani delle opere dell’erudito cretese (manoscritti del Cairo, di Gerusalemme, di Trebisonda, di Mosca, di San Pietroburgo del Monte Athos, di Atene, d’Iraklion).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Στην μελέτη της ζωής και του έργου του λογίου Κρητάς παρακίνησε τον αρθρογράφο ο καθηγητής κ. Ν. Μ. Παναγιωτάκης, όταν βρέθηκε φιλοξενούμενος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας την άνοιξη του 1991—η παρούσα εργασία ας θεωρηθεί πρόδρομη μορφή μιας μεγαλύτερης μονογραφίας για τον βίο και το έργο του Μοσχιώτη, η όποια ελπίζει ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί- τον διευθυντή του Ινστιτούτου, και δάσκαλό του, καθηγητή κ. Ν. Μ. Παναγιωτάκη, που κοντά του, ύστερα από πολλά χρόνια, «ανεμνήσθην ήμερων αρχαίων», ευχαριστεί θερμά και από τη θέση αυτή.