Ο Μητροφάνης Κριτόπουλος μεταφραστής ελληνικών δημωδών στίχων : Στρασβούργο 1627

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.22, 1992, pages 361-371

Issue:
Pages:
361-371
Parallel Title:
Mitrofanis Kritopulos traduttore in latino di versi greci volgari : Strasburgo 1627
Author:
Abstract:
Nell’estate del 1627 Mitrofanis Kritopulos, in visita nei principali centri protestanti dell’ Europa Centrale, fu ospite di Matthias Bernegger a Strasburgo. I due eruditi hanno riveduto il "Glossarium graecobarbarum" di Ioannes Meursius (2a edizione, Leiden 1614). In quella occasione Kritopulos, con l’aiuto di Bernegger, tradusse in latino alcuni versi e distichi greci volgari riportati nel "Glossarium" e li ha annotati al margine. In queste versioni in latino si può osservare il tentativo, non sempre, riuscito, di immitare il verso politico.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις