Ανέκδοτο εγκώμιο του Μελετίου Βλαστού (1625;)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.9, 1972, pages 97-103

Issue:
Pages:
97-103
Parallel Title:
Un encomio inedito di Meletios Vlastòs (1625?)
Author:
Abstract:
Vengono pubblicate dalle minute del notaio di Candia Mattio Seppi (A.S.V., Notai di Candia, buste 266 e 268) due copie (la prima più estesa e la seconda di poche righe), in traduzione italiana, di un ignoto encomio in lingua greca dell’erudito ieromonaco cretese Meletios Vlastòs. Questo encomio fu pronunciato dal Vlastòs (1625?) davanti alle autorità veneziane di Candia durante la festa di San Demetrio (26 ottobre) per esprimere il suo ringraziamento a costoro e alla loro patria per l’ affetto e la disposizione favorevole dimostrata verso la nazione greca e la chiesa ortodossa.Nefi’introduzione si dà la bibliografia su Meletios Vlastòs. Alla fine si aggiunge una traduzione in neogreco dell’encomio, dato che l’ originale greco della traduzione italiana a noi pervenuta è sconosciuto.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις