Ο σεισμός της Κρήτης (1508) και ο Μάρκος Μουσούρος : ανέκδοτοι στίχοι του Hieronymus Bononius

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.7, 1970, pages 127-138

Issue:
Pages:
127-138
Parallel Title:
Il terremoto di Greta (1508) e Marco Musuro : versi inediti di Hieronymus Bononius
Author:
Abstract:
Si pubblicano, dai codici 2664 (1870) e 2666 (1872) del Fondo Cicogna del Museo Civico Correr di Venezia, otto composizioni poetiche di Hieronymus Bononius (Girolamo Bologni, 1454 - 1517), poeta e dotto trevisano del XVI secolo. I testi in questione sono dedicati al grande terremoto che colpì Creta il 29 maggio 1508 e all’erudito cretese Marco Musuro (1470 - 1517), contemporaneo del Bononius. Queste poesie tra l’altro testimoniano che fra questi due letterati esistevano rapporti amichevoli almeno dal 1508.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις