Γράμματα των τελευταίων οικουμενικών πατριαρχών (1878-1950) προς την Ελληνική Κοινότητα της Βενετίας

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.16, 1979, pages 7-38

Issue:
Pages:
7-38
Parallel Title:
Lettere degli ultimi patriarchi ecumenici (1878-1950) alla Comunità Greca di Venezia
Author:
Abstract:
Facendo seguito alle sue precedenti pubblicazioni riguardanti le lettre patriarcali conservate nell’ archivio dell’Istituto Ellenico di Venezia, l’a. fornisce il catalogo, i riassunti e le descrizioni di trenta lettere dei patriarchi ecumenici (1878-1950) indirizzate alla Comunità Greca di Venezia e recentemente da lui riordinate e catalogate. Tutte le lettere sono originali, tranne i n. 8,20 e 24, che sono copie, e il n. 22, che à una traduzione in italiano. La maggior parte dello lettere ò dell’eminente patriarca ecumenico Ioakirri III, mentre le due ultime sono del patriarca Athinagoras. Il contenuto delle lettre si riferisce sia a questioni generali del patriarcato di Costantinopoli, sia a problemi particolari della Comunità Greca di Venezia, che nei primi decenni di questo secolo attraversava una grave crisi. Il patriarca Ioakim III fu il primo che cercò di aiutare la Comunità a superare questa crisi, valorizzandone il patrimonio culturale ed artistico. Infine si dà l’edizione di tre delle lettere descritte (n. 6, 15 e 29).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις