Αμφίγραπτη εικόνα του αγίου Νικολάου από την Πτελέα Καστοριάς

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.18, No.1, 1996, pages 381-403

Issue:
Pages:
381-403
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Παναγιώτη Κ. Χρήστου, Στη μνήμη του αλησμόνητου συναδέλφου Θανάση Παπαζώτου, Περιέχει 12 εικόνες