[Βιβλιοκριτική] Κουλούρη, Χριστίνα; Λούκος, Χρήστος, Τα πρόσωπα του Καποδίστρια. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας και η νεοελληνική ιδεολογία (1831-1996)

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.19, No.62, 1997, pages 151-152

Issue:
Pages:
151-152
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιστορία, συλλογική μνήμη και ιδεολογία, Χριστίνα Κουλούρη - Χρήστος Λούκος, Τα πρόσωπα του Καποδίστρια. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας και η νεοελληνική ιδεολογία (1831-1996), Πορεία, Αθήνα 1966, 285 σ., Τμήμα του κειμένου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα, 9/3/1997.