Οι τρεις γάμοι και τα τέκνα του Μανουήλ (Α΄) Μεγάλου Κομνηνού (1238-1263) αυτοκράτορα της Τραπεζούντας

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.11, No.1, 1982, pages 55-74

Issue:
Pages:
55-74
Author:
Subject:
Subject (LC):