Αναφορά Ελλήνων της Βενετίας στον οικουμενικό πατριάρχη Καλλίνικο Β΄ για το Μελέτιο Τυπάλδο (1700)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.15, 1978, pages 98-105

Issue:
Pages:
98-105
Author:
Abstract:
Si pubblica e si commenta una lettera ufficiale di Greci di Venezia, amici del metropolita di Filadelfia Meletios Typaldos, datata 1700 (e non 1705, come si riteneva fino ad oggi), indirizzata al patriarca ecumenico Kallinikos II (e non Gabriele) e tratta dalla biblioteca del Patriarcato di Gerusalemme, cod. n. 487, ff. 131r -131v. Essendo stati informati che il sacerdore Elias Miniatis che si trovava allora a Costantinopoli, aveva denunciato al Patriarcato il metropolita Meletios come filocattolico, ne assumano la difesa. Essi assicurano che egli è fedele ai dogmi della Chiesa Orientale e pregano il patriarca di non prendere in considerazione le malevoli calunnie.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχόλια και σημειώσεις