Το χειρόγραφο σημείωμα στην έκδοση του Πορτολάνου (1780) της βιβλιοθήκης της Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.12, 1975, pages 200-202

Issue:
Pages:
200-202
Author:
Abstract:
In questo breve studio si pubblica nuovamente e si commenta una nota manoscritta sull’ edizione veneziana del Portolano greco (1780) conservata nella biblioteca dell’Istituto Ellenico di Venezia. Si danno così informazioni sul possessore del libro Panos Ivaraioannis (1792) e su un procedimento particolare di realizzare delle icone incollando su legno le figure dei santi stampate nelle edizioni veneziane.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις