Σαράντα ετών “Θησαυρίσματα”

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.34, 2004, pages 339-347

Issue:
Pages:
339-347
Author:
Abstract:
Il periodico Thesaurismata, tribuna scientiiica dell’Istituto Ellenico di Venezia, incominciò a circolare nel 1962 e da allora continuò regolarmente (eccetto un difficile periodo per l’Istituto) la sua pubblicazione, anno verando ormai 33 volumi per un totale di circa 13.000 pagine di materiale storiografico. Nei Thesaurismata si pubblicano lavori dei ricercatori, degli ospiti e degli amici dell’Istituto che principalmente si basano su materiale degli archivi e delle biblioteche di Venezia e si riferiscono ai rapporti di ogni genere dei greci sotto dominazione ottomanao franca con l’Occidente, come pure alle attività dei greci di Venezia e delle altre città italiane. Nei volumi del periodico è evidente l’ intervento scientifico e persino estetico dei quattro fino ad oggi direttori dell’Istituto (Sofia Antoniadi, M. Manoussacas, N. Panaghiotakis, Chryssa Maltezou). Iva continua e sistematica edizione dei Thesaurismata ha senza dubbio contribuito all ’avanzamento degli studi storici neogreci e in generale della ricerca storica.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Η εργασία αυτή αποτελεί βελτιωμένη μορφή του κειμένου που διαβάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη κατά τη διάρκεια επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Το εκδοτικό έργο του Ινστιτούτου Βενετίας» που οργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας στις 18 Ιουνίου 2001., Μνημόσυνο Μανούσου Μανούσακα